Vše o nákupu Rychloobjednávka Kontakty
Registrovat
Navigace: Hračky pro všechny / Nakupování / Reklamace

Reklamace

Kupujícímu je doporučeno před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, doporučujeme dále zásilku zkontrolovat, jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy doporučujeme kupujícímu neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu reklamace@olymptoy.cz, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:

 • jaké zboží reklamujete
 • důvod reklamace
 • termín nákupu

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit včetně dokladu o jeho zakoupení. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

Reklamační řád

 1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.olymptoy.cz a v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
 2. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců, je kupujícímu doporučeno zboží zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupujícímu doporučeno zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě.
 3. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu kupující překontroluje dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží reklamuje u prodávajícího ihned. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 4. Délka záruční doby je stanovena v souladu s občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců, pokud nebyla stanovena jinak.
 5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 6. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, kupující oznámí zjištěné závady písemně na adresu: Olymptoy, s.r.o., Okružní 781, Nehvizdy, 250 81. Pro rychlejší komunikaci je možné odeslat tuto zprávu na e-mail: reklamace@olymptoy.cz
 7. Po obdržení zprávy bude kupující informován o způsobu vyřízení reklamace.
 8. V případě uznání reklamace bude opravené nebo nové zboží zaslané zpět na náklady prodávajícího. Zboží nelze na reklamaci zasílat na dobírku - toto nebude přiijato.
 9. Rozsah záruky – prodávající neodpovídá za vzniklé vady neodbornou manipulací, nedodržením návodu k užívání a obsluze a mechanickým poškozením.

 

Reklamační protokol

Formulář_reklamační protokol CZ

Platební karty Facebook
Provozováno na systému MajorShop